Jag berättar ofta om min aktieanalys där jag steg för steg väljer ut jämställda bolag till framtidsfeministens jämställda aktieportfölj.

Jag startade framtidsfeministens för att jag tror på en jämställd framtid och dessutom har det visat sig att jämställda bolag är mer lönsamma.

Men en aktieanalys är bara en liten del av min investeringsstrategi - min långsiktiga plan för mina investeringar.

Nedan beskriver jag min investeringsstrategi - att ha en är A och O för att kunna bli en bättre investerare!

 • Välja ut aktier genom aktieanalys steg för steg: jämställdhet, utdelning, lätt att förstå, tillväxt och stabila vinstmarginaler, sprida risken
 • Investerar i aktier från Stockholmsbörsen då dessa går att få tag i jämställdhetsdata för
 • Gör aktieanalysen en gång var sjätte månad (april och oktober) vilket tar ungefär två dagar varje gång
 • I samband med aktieanalysen balanserar jag portföljen så att den innehåller lika stor andel av varje bolag
 • Varje månad månadssparar jag halva mitt månadssparande i mina aktier (lika mycket per bolag) och andra hälften investerar jag i fonder för bra riskspridning
 • Jag håller mig uppdaterad om mina innehav genom att främst läser VDordet i kvartalsrapporterna samt följer bolagen i media
 • Jag strävar efter att ha 10 aktier i minst 5 branscher
 • Om börsen/en specifik aktier går upp/ner 10/20/30/40 procent eller mer sitter jag still i båten och fortsätter att månadsspara
 • Jag investerar bara pengar jag har råd att vara av med i minst 7 år
 • Om något av mina bolag kommer in i en kris (till exempel så ägde jag Swedbank när penningtvätten uppdagades) säljer jag inte utan inväntar min halvårsanalys (april eller oktober)
 • Jag äger aktierna i ett ISK eftersom det är svenska bolag och jag vill ha rösträtt
 • Jag månadssparar i aktier via Aktieinvest som är de enda som erbjuder automatiskt månadssparande i aktier via autogiro (så kallad "andelsorder" där de köper andelar av aktier till dig)
 • Jag påverkar genom att aktivt inkludera bolag som är bra på jämställdhet samt donera 25 procent av min utdelning till organisationer som verkar för en jämställd framtid

Jag har min investeringsstrategi nedskriven så att jag kan gå tillbaka till den när det skakar extra mycket samt utvärdera och förbättra den.

Hur ser din investeringsstrategi ut? :)